Dün yaptığınız şey size hala çok iyi görünüyorsa, bugün yeterli değilsiniz demektir...

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi

VİDEOLARI İNDİRMEK İÇİN İLGİLİ DERSİN ÜZERİNE SAĞ TIKLAYIP FARKLI KAYDET SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ...

01. İnkılâp (Devrim) Kavramı
02. Türk İnkılâbına Yol Açan Nedenler
03. Osmanlı Devleti'nin Sona Erme Sürecine Girmesi, Birinci Dünya Savaşı
04. Osmanlı Devleti'nin Parçalanmaya Başlaması ve Buna İlk Tepkiler
05. Mustafa Kemal Paşa'nın Olayları Değerlendirmesi ve Tutumu
06. Kongreler Yoluyla Örgütlenme ve Kuvayi Milliye
07. Misak-ı Milli'den Türkiye Büyük Millet Meclisine
08. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşu,Yapısı ve Çalışmaları
09. Ulusal Ordunun Kurulması ve Kurtuluş Savaşı (1920 Yılı Sonuna Kadar)
10. Kurtuluş Savaşı (1920 Yılından Mudanya Ateşkes Antlaşmasına Kadar)
11. Kurtuluş Savaşı'nın Bitişi
12. Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması ve Bu Devrim Adımlarına Tepkiler
13. Anayasal Sistemin Kurulması ve Gelişimi
14. Türkiye Cumhuriyetinin İlk Siyaseti (1923-1995)
15. Türkiye Cumhuriyetinin Dış Siyaseti(1923-1995)
16. Türk Devriminin Hedefi: Demokratik Hukuk Devleti
17. Türk Devriminin Yöntemi
18. Atatürk İlkeleri
19. Atatürkçülüğe Karşı Eleştiriler ve Yanıtları
20. Türk Devriminin Genel Değerlendirmesi