Dün yaptığınız şey size hala çok iyi görünüyorsa, bugün yeterli değilsiniz demektir...

Yönetim Ve Organizasyon

No Programın Adı Boyut
1 Yönetim Nedir? 15,89 MB. Yükle
2 Planlama İşlevi 20,31 MB. Yükle
3 Örgütleme ve Kadrolama 22,18 MB. Yükle
4 Yetki, Güç ve Liderlik 17,09 MB. Yükle
5 Denetim 18,9 MB. Yükle
6 Sistem ve Durumsallık Yaklaşımları 19,96 MB. Yükle
7 Örgüt Kültürü 15,51 MB. Yükle
8 Toplam Kalite Yönetimi 19,64 MB. Yükle
9 Yeniden Yapılanma 18,26 MB. Yükle
10 Kriz Yönetimi 20,26 MB. Yükle
11 Örnek Edinme 18,9 MB. Yükle
12 Ekip Yönetimi 17,31 MB. Yükle
13 Kurumsal Yönetim 19,71 MB. Yükle